Dětská skupina

Kategorie: Archiv projektů Zveřejněno: úterý 24. duben 2018 Napsal Super User


 

Srdíčko – Dětská skupina při nemocnici Strakonice

Číslo a název programu: 03 Operační program zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_17_073  Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu

 

Název projektu: Srdíčko – Dětská skupina při nemocnici Strakonice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008342

Příjemce dotace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Realizace projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020

 

Anotace projektu

Dětská skupina Srdíčko je provozována v budově Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s., na adrese Strakonice, Radomyšlská 336, v přízemí levého křídla budovy. Jedná se o dětskou skupinu pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Kapacita zařízení je 12 míst. Provozní doba zařízení je v pracovní dny od 5:45 do 16:30 hodin. 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Zařízení umožní lepší sladění rodinného a pracovního života ženám, které jsou zaměstnány na 12 hodinovou pracovní směnu a mají problém s umístěním dětí do předškolních zařízení s běžnou provozní dobou a ženám, které v rámci svého pracovního uplatnění a potřebnosti neztratit kontakt se svou profesí potřebují zajistit péči o děti již od 1 roku jejich věku.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci organizací a firem na Strakonicku k usnadnění sladění jejich pracovního a rodinného života. 

 

Více informací zde

Domácí řád Dětské skupiny Srdíčko

 

 

Zobrazení: 2650

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete