Dětská skupina - kontakt

Kategorie: Dětská skupina
Zveřejněno: sobota 7. březen 2015
Napsal Super User

KONTAKT

Tel.: 383 387 304

Mob.: 778 702 522

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PRACOVNÍCI:

Lucie Nedvědová, DiS.

Veronika Tesařová

externí spolupracovníci

 

Dětská skupina - podmínky přijetí

Kategorie: Dětská skupina
Zveřejněno: sobota 7. březen 2015
Napsal Super User

Dětská skupina je určena nejen pro děti zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. a zaměstnanců DCJK, o.p.s., případně zaměstnanců jiných organizačních složek (i dětem manžela/manželky, druha/družky zaměstnanců výše uvedených žijících ve společné domácnosti), ale i široké veřejnosti k usnadnění sladění jejich pracovního a rodinného života.

Žádost o umístění dítěte podá zákonný zástupce dítěte na předepsaném formuláři. Pokud je osoba zákonného zástupce dítěte manželem / manželkou / druhem /   družkou zaměstnance, podává tato osoba žádost prostřednictvím zaměstnance. Žádost se předkládá řediteli DCJK, o.p.s.. Žádost o pravidelné umístění dítěte se předkládá nejdříve 3 měsíce před datem, od něhož má být dítě umístěno. 

Podmínku využití dětské skupiny za účelem sladění pracovního a rodinného života nesplňuje žadatel, který je osobou na mateřské nebo rodičovské dovolené, a rovněž osoba se zkráceným pracovním úvazkem nebo vykonávající práci z domova, jestliže by umístění dítěte v dětské skupině probíhalo ve stejný den či jeho části, kdy daná osoba z důvodu zkráceného úvazku či práce z domova nevykonává práci na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném zaměstnavatelem určeném místě (např. pracovní cesta, pracovní pochůzka apod.) s výjimkou místa schváleného zaměstnavatelem pro výkon práce z domova a doby pracovní neschopnosti zaměstnance. Za těchto podmínek, lze dítě umístit do dětské skupiny  za plnou úhradu (bez příspěvku zaměstnavatele).

 

Dětská skupina - o nás

Kategorie: Dětská skupina
Zveřejněno: sobota 7. březen 2015
Napsal Super User

 

 

Dětská skupina při nemocnici Strakonice je od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2022 spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost MPSV ČR. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 

Číslo a název programu

03 Operační program zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016165

Název projektu

Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice

 

 

Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice - zařízení péče o děti je  novou službou péče o děti, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života. Služeb dětské skupiny mohou využívat zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s., zaměstnanci DCJK, o.p.s., ale i široká veřejnost (nejen zaměstnanci podniků se sídlem ve Strakonicích).

V DCJK, o.p.s.  se zřizují dvě dětské skupiny. Dětská skupina 1 i Dětská skupina 2 jsou určeny dětem ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

Filozofií Dětské skupiny - Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy.

Činnost v Dětské skupině – Srdíčko má charakter působení výchovy, vzdělávání a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Dětská skupina 1 poskytuje péči maximálně 6 dětem současně a Dětská skupina 2 maximálně 6 dětem současně vzhledem k prostorovým  a provozním podmínkám.

Provozní doba Dětské skupiny - Srdíčko je od 05:45 do 16:30.

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření je uzavřena Dětská skupina od 1.3.2021 do 31.3.2021.

Domácí řád Dětské skupiny Srdíčko

Dětská skupina

Kategorie: Dětská skupina
Zveřejněno: pondělí 29. prosinec 2014
Napsal Super User

Brzy zveřejníme podrobnosti. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete