Dětská skupina - podmínky přijetí

Kategorie: Dětská skupina Zveřejněno: sobota 7. březen 2015 Napsal Super User

Dětská skupina je určena nejen pro děti zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s. a zaměstnanců DCJK, o.p.s., případně zaměstnanců jiných organizačních složek (i dětem manžela/manželky, druha/družky zaměstnanců výše uvedených žijících ve společné domácnosti), ale i široké veřejnosti k usnadnění sladění jejich pracovního a rodinného života.

Žádost o umístění dítěte podá zákonný zástupce dítěte na předepsaném formuláři. Pokud je osoba zákonného zástupce dítěte manželem / manželkou / druhem /   družkou zaměstnance, podává tato osoba žádost prostřednictvím zaměstnance. Žádost se předkládá řediteli DCJK, o.p.s.. Žádost o pravidelné umístění dítěte se předkládá nejdříve 3 měsíce před datem, od něhož má být dítě umístěno. 

Podmínku využití dětské skupiny za účelem sladění pracovního a rodinného života nesplňuje žadatel, který je osobou na mateřské nebo rodičovské dovolené, a rovněž osoba se zkráceným pracovním úvazkem nebo vykonávající práci z domova, jestliže by umístění dítěte v dětské skupině probíhalo ve stejný den či jeho části, kdy daná osoba z důvodu zkráceného úvazku či práce z domova nevykonává práci na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném zaměstnavatelem určeném místě (např. pracovní cesta, pracovní pochůzka apod.) s výjimkou místa schváleného zaměstnavatelem pro výkon práce z domova a doby pracovní neschopnosti zaměstnance. Za těchto podmínek, lze dítě umístit do dětské skupiny  za plnou úhradu (bez příspěvku zaměstnavatele).

 

Zobrazení: 8740