Projekt TVOŘÍME ROVNOVÁHU - ZDRAVÍ I PRÁCE

Kategorie: Běžící projekty Zveřejněno: pondělí 25. únor 2019 Napsal Super User


 

Tvoříme rovnováhu -zdraví i práce

Číslo a název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_17_079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

 

Název projektu: Tvoříme rovnováhu -zdraví i práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009598

Příjemce dotace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

 

Anotace projektu

Pracovní prostředí zajišťující kvalitní výkon práce v dlouhodobém horizontu a systematické řešení age managementu jsou hlavním tématem projektu. Věkové zohlednění i respekt ke zrání zaměstnanců, měnící se tělesný a duševní stav člověka, absence nemoci, předpoklady, priority a stanoviska utvářejí způsob řízení lidských zdrojů. Snahou je vytvořit podmínky pro celoživotní učení a mezigenerační spolupráci a podpora zdravého životního stylu zaměstnanců. 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je systematická práce s lidskými zdroji, vytvoření podmínek pro celoživotní učení, mezigenerační spolupráci a podporu zdraví zaměstnanců.

 

 

Zobrazení: 1846